FIFA (Liên đoàn bóng đá của Hiệp hội) – Một chút lịch sử

FIFA (hoặc Federation de Football Association – nghĩa là Liên đoàn bóng đá của Hiệp hội) là cơ quan quản lý của bóng đá quốc tế. Nó…